Alppila levererad

ESL Shipping har tagit leverans av det självlossande bulkfartyget Alppila om 20.000 dwt från det indiska varvet ABG Shipyard Ltd. Fartyget ägs av SEB Leasing Oy och bareboatbefraktas av ESL Shipping på långtidskontrakt. Alppila seglar under finländsk flagg och har en helt finländsk besättning. Nyförvärvet är byggt till isklass 1A Super och är av liknande typ som Eira och Credo, som också går i trafik för ESL Shipping. I ESL Shippings flotta ingår 16 enheter, inklusive pushpråmar och bogserare. Av dessa ägs tolv av rederiet, en är delägd och tre hyrs in.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.