Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad

Almega sa upp skärgårdsavtalet

I dag fick de lokala förhandlingarna mellan Seko Sjöfolk och Almega om nytt skärgårdsavtal ett abrupt slut.

På ett förhandlingsmöte mellan parterna Seko Sjöfolk och Almega sas i dag det gällande skärgårdsavtalet upp. Avtalet omfattar Seko Sjöfolks medlemmar på rederier som utför kollektivtrafik, nöjes- och upplevelsetrafik i skärgården. Sjöfartstidningen ringde upp Chang Strömberg, ombudsman på Seko Sjöfolk, för att höra vad som hände.

– Det är låglönesatsningen som de (Almega, reds amn) inte vill kännas vid, de menar på att den ska betalas av någon annan grupp. Det är där vi har delade meningar.

Färdigt papper

Låglönesatsningen ingår i det avtal som träffades i maj mellan Almega och Seko på förbundsnivå och innebär riktade åtgärder för dem som tjänar under 24.000 kronor i månaden. Chang Strömberg säger att Seko Sjöfolk har framfört olika förslag på lösningar som Almega har tackat nej till.

– I dag sa de ”då kommer vi inte längre” och så hade de ett färdigt papper som de lämnade över och sa upp avtalet på stående fot. Vad jag förstår så är det ganska ovanligt att en arbetsgivarorganisation säger upp avtalet, men det var faktiskt vad de gjorde.

Vad händer härnäst?

– Jag vet inte om de har tänkt att lockouta oss eller om vi ska vidta några åtgärder, det är en förbundsfråga och de diskussionerna har inte påbörjats än, vi har ju precis fått uppsägningen.

Det var konflikter kring skärgårdsavtalet förra året. Vad är det som är svårt?

– Jag tror att det är en organisation som har för mycket ideologi i sin verksamhet när man ska förhandla löner och då tror jag att det skär sig. Det här är min personliga uppfattning, att det är ideologiskt styrt uppifrån. 

Hur menar du med ideologi?

– Ideologi kring hur man ska hantera låglönesatsningar, att man inte ska göra mer än nödvändigt. Det är någonting speciellt med Almega i vart fall, för de är överrepresenterade i medling och konfliktsituationer på arbetsmarknaden, säger Chang Strömberg.