Almedalen 2008 – Sveriges Redareförening på plats

Sveriges Redareförening är även i år väl representerad i Almedalen under politikerveckan.En sjöfartsutställning pågår under hela veckan med fokus på färjetrafiken och dess betydelse för turismen.– Cirka 30 miljoner människor reser till och från Sverige varje år med färjor vilket pekar på färjetrafikens betydelse för Sverige, säger Håkan Friberg, vd på Sveriges Redareförening.Tisdagen den 8 juli arrangerar Sveriges Redareförening ett seminarium om Sjöfartsverkets framtida roll och hur lotsverksamheten ska se ut i framtiden.Utställning och seminarium ligger i centrala Visby, på Donnersgatan, snett emot kårhuset Rindi.