Periplous karta över var i världen övergivna fartyg och besättningar lämnats.

Fotograf: Periplous

Kategori: Arbetsmiljö

Allt fler fartyg överges

Återigen ökar antalet övergivna fartyg med besättningar. Hittills i år har 45 fall registrerats i ILO:s databas över övergivna sjömän. Men det är inte alla.
Periplous är en ny databas och aktiv karta som innehåller inte bara ILO:s register över övergivna fartyg utan också sådana som enbart rapporterats via medierna. Enligt den har 49 fartyg och besättningar hittills övergivits någonstans i världen.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]är en ny databas och aktiv karta som innehåller inte bara ILO:s register över övergivna fartyg utan också sådana som enbart rapporterats via medierna. Enligt den har 49 fartyg och besättningar hittills övergivits någonstans i världen.

Periplous drivs av Eliza och Matthew Ader, ett brittiskt syskonpar och forskarstudenter som ägnat enormt mycket arbete åt att sammanställa och göra International Labour Organizations (ILO) register mer överblickbart och komplettera det med fartyg som faller utanför ILO:s kännedom. 

Den aktiva kartan över var i världen de övergivna sjömännen finns, lanserades i september i år och uppdateras varje månad. Innehållet bygger på ILO:s register över övergivna sjömän med tillägg av fartyg och sjömän som inte kommer till ILO:s kännedom utan bara omskrivits i media. Hittills i år har Periplous funnit fyra sådana fall utöver de 45 i ILO:s databas.

Närmare hälften av årets fall har adderats till kartan under oktober-november. 

Den aktiva kartan visar såväl pågående fall (225 stycken) som uppklarade fall. Enligt Periplous finns de allra flesta fallen, 33 procent, i Mellanöstern och Nordafrika. Förenade Arabemiraten sticker ut och har 12 procent av samtliga övergivna fartyg i världen.

Totalt sett återfinns 52 procent av fartygen med besättningar i 32 av världens hamnar. 50 procent av de övergivna fartygen seglar under flagg från fem länder: Panama, Förenade Arabemiraten, Liberia, Togo och Saint Vincent & Grenadinerna.

De övergivna sjömännen kommer främst från Indien, Ukraina, Ryssland och Filippinerna. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]