Fotograf: Region Gotland / CMP

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Allt klart för ny Visby-kaj

Arbetet med att bygga en ny kryssningskaj i Visby fortskrider som planerat. Till våren inleds geotekniska undersökningar på platsen.

På måndagen skrev kryssningsprojektets två huvudparter – Region Gotland och Copenhagen Malmö Port (CMP) – under ett så kallat nyttjanderättsavtal för den nya kajen efter att i januari i år skrivit under en avsiktsförklaring.

”Full fart”

Nyttjanderättsavtalet innebär att regionen investerar omkring 250 miljoner kronor på att bygga den nya kryssningskajen mot att CMP hyr kajen under 20 år. Enligt tidigare uppgifter från Region Gotland kommer hyreskostnaden att uppgå till 9,3 miljoner kronor per år, exklusive driftskostnader. 

– Nu är det full fart på samtliga maskiner! Byggprojektet rullar på med planering och olika undersökningar på platsen, och tillsammans med öns näringsliv ska vi se till att Gotland står redo när kajen är klar 2018, säger regionstyrelsens ordförande Åke Svensson i ett uttalande.

Invigning 2018

I november inleddes de marinarkeologiska undersökningarna utanför Kopparsvik, och till våren påbörjas geotekniska undersökningar på havsbottnen. Det egentliga bygget inleds med muddring våren 2016 och två år senare väntas alltså de första kryssningsfartygen lägga till vid den nya kajen.

– Vi ser fram emot att bidra med vår erfarenhet i samarbetet med Region Gotland. Det här är en betydande affär för oss eftersom vi kan erbjuda våra kunder en mer attraktiv kryssningsrutt. Att vi därmed också bidrar till att fler turister besöker Gotland känns väldigt roligt, säger Johan Röstin, vd för Copenhagen Malmö Port, där man uppges ha en lång erfarenhet av att utveckla kryssningshamnar.

Miljonintäkter

Enligt en rapport från teknikkonsultföretaget Sweco bedöms den nya kryssningskajen i Visby innebära att antalet anlöp kan uppgå till omkring 150 kryssningsfartyg per år. Med ett passagerarsnitt på omkring 1.700 resenärer per fartyg beräknas detta i sin tur generera intäkter till besöksnäringarna på omkring 90-130 miljoner kronor per år.