Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Container | Hamn/Logistik | RoRo

Allt klart för Norvikshamnen

Högsta Domstolen säger nej till prövningstillstånd av Stockholm Norvik Hamn. Det betyder att hamnen kan börja byggas redan i år.

Turerna har varit många kring byggnationen av roro- och containerhamnen Stockholm Norvik Hamn i utkanten av Nynäshamn, en hamn som väntas få stor betydelse för framtidens varuförsörjning i Stockholmsregionen. Tidigare i vintras överklagades Mark- och miljööverdomstolens godkännande av villkoren för hamnen till Högsta domstolen (HD), som idag tisdag meddelade att de inte tar upp frågan till prövning.

Beslutet från Högsta domstolen kan inte överklagas.

”Mycket nöjda”

– Vi är mycket nöjda med beskedet från Högsta domstolen. Efter en lång process i detta betydelsefulla projekt för Stockholmsregionen, har vi fått det slutliga beskedet från Högsta domstolen och kan äntligen påbörja byggnationen av Stockholm Norvik Hamn, säger Johan Castwall, vd för Stockholms Hamnar, i ett pressmeddelande.

Stora miljövinster

Enligt Stockholms Hamnar kommer Stockholm Norvik Hamn att innebära stora miljövinster samtidigt som den avlastar landets väg- och järnvägsnät. Med den nya hamnen uppges det också bli möjligt att frakta godset sjövägen så nära slutdestinationen som möjligt.

– Den globala tillväxt som pågår leder till ökade godsvolymer och Stockholm är den mest expansiva huvudstadsregionen i Europa. Det ställer höga krav på effektiv och hållbar varuförsörjning. Genom att säkra möjligheten att ta emot de allt större fartygen får vi ekonomiskt och miljömässigt attraktiva transportmöjligheter till vår region. Här är Stockholm Norvik Hamn, med naturligt djup, kort insegling och närhet till marknaden en viktig pusselbit, säger Johan Castwall.

”En glädjens dag”

Även från kommunledningen i Nynäshamn är man mycket nöjd med beslutet från Högsta domstolen.

– Äntligen! Vi har väntat många år på det här beskedet. I dag kom det, så det är verkligen en glädjens dag. Hamnen och intilliggande logistik- och företagspark ger nya möjligheter för lokala näringslivet, tusentals arbetstillfällen till Nynäshamn och säkerställer en trygg och effektiv varuförsörjning till den växande Stockholm – Mälardalsregionen, kommenterar Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn.

Byggtiden av Norrvikshamnen uppges bli drygt tre år från det att projektet påbörjas till dess att Stockholms Hamnar kan ta emot det första fartyget.