Stena Line står för en stor del av passagerarökningen i Göteborgs Hamn.

Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Hamn/Logistik

Allt fler tar sjövägen till Göteborg

Under 2014 valde 1,8 miljoner personer att resa till eller från Göteborgs hamn. Passagerartrafiken i hamnen ökade med åtta procent.

Fler och fler väljer att ta båten till eller från Göteborg, visar färsk statistik från hamnen. Under förra året anlände eller avreste 1.821.000 passagerare, vilket ska jämföras med 1.692.000 under 2013. Kryssningsanlöpen ökade med hela 87 procent, från 39 anlöp till 73. Trots det stod Stena Lines dagliga turer till Kiel och Fredrikshamn för merparten av passagerarökningen. 

Bilarna ökar

Hanteringen av bilar i Göteborgs hamn ökade också under förra året till följd av att nyregistreringarna av personbilar i Sverige i genomsnitt ökade med 13 procent. Förra året var också ett bra år för Volvo Cars, vilket påverkade exportvolymerna av bilar i hamnen. Totalt ökade antalet hanterade bilar med två procent jämfört med 2013, från 163.000 bilar till 166.000. Förutom Volvo-bilar hanteras bland annat Nissan, Renault och Ford.

Färre containrar

Containervolymerna i hamnen minskade däremot med tre procent jämfört med 2013. Totalt hanterade hamnen 837.000 TEU under 2014 medan 858.000 containrar gick över kaj under 2013.

Hamnens vd Magnus Kårestedt säger i ett pressmeddelande att godsmängden varit oförändrad trots att antalet TEU minskat.

– Det beror på att det är tomma containrar som har minskat, framhåller han.

Oförändrade roro-volymer

När det gäller roro-trafiken landade volymerna på nästan samma nivå som året innan, cirka 549.000 roro-enheter. 2013 rullades 547.000 enheter på och av fartygen.

Totalt hanterades 19,2 miljoner ton olja och energiprodukter under 2014, vilket är en minskning med sex procent jämfört med året innan.

Kommentarer

  • Peter Zoné

    Så var det här med båt och fartyg. Stena Danica är ingen båt för mig. Tycker att Svensk Sjöfartstidningen borde inte göra sådana sakfel

  • Pia Berglund, VD Sveriges Redareförening

    Härligt! Sjöfarten visar sin potential.

Artikeln är stängd för fler kommentarer