Fotograf: Jörgen Språng

Kategori: Utbildning

Alla på hög­skolan får praktikplats

Utflaggningen har minskat tillgången på praktikplatser dramatiskt. Under nuvarande läsår får alla sjöfartshögskolestudenter sina praktikplatser, Men många av gymnasieeleverna hamnar utanför systemet.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]amnar utanför systemet.

Maria Ohlsén på Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI) har just tagit över som kanslichef och har fått en ny kollega, Anna Pettersson, som började i januari. Tillsammans ansvarar de för administrationen av i stort sett all fartygsförlagd utbildning för sjöfartsstudenter. Det har hänt en hel del på SUI det senaste året. Just nu skördar SUI, liksom rederier, studenter och lärosäten, frukterna av ett systematiseringsarbete som Maria Ohlsén tillsammans med tidigare kollegan Emma Lindén inledde 2009. Arbetet resulterade i ett planeringsverktyg för fartygsförlagd utbildning som alla berörda parter använder. Utvecklingen av systemet pågår fortfarande, men de positiva effekterna blev tydliga när det togs i bruk i höstas.

– Från september 2010 har alla planerats i det nya systemet. Det har fungerat jättebra. Det är mer lättarbetat, vi hittar fler platser, det blir inte så många luckor, säger Maria Ohlsén och tillägger att beläggningsgraden uppskattningsvis har ökat från 65–70 procent till omkring 80 procent.

Automatisk matchning

I det nya systemet lägger varje student upp en personlig profil som följer med under hela studietiden och som uppdateras kontinuerligt med information om studentens klara kurser, praktik, läkarintyg och så vidare. Informationen är tillgänglig för såväl SUI som för skolor och rederier. När en student söker en praktikplats matchar systemet studentens profil mot tillgängliga fartyg med platser i rätt kategori. 

SUI har administrerat ungefär 850 praktikplatser under hösten och lika många under våren för högskolestudenterna. Maria Ohlsén är nöjd med att de alla fick sina platser under det här läsåret, men påpekar att det inte finns något spelrum.

Inga marginaler

– Alla platser vi har tillgång till är fullbelagda. Skulle det bli så att tre fartyg säger att ”nej vi kan inte ta elever just nu för fartygen ska läggas på varv, eller reparatörer måste ha tillgång till hytter”, då har vi inte någon backup med andra platser till dessa elever. Vi är väldigt sårbara. 

Gymnasieeleverna har fått finna sig i att bli nedprioriterade och lösa komplettering av praktiken på egen hand under eller efter studietiden.

– Hösten 2010 och våren 2011 var det 190 sökande gymnasieelever, varav 90 gick i årskurs tre. Resten, de i årskurs ett och två, dem placerar vi inte. Vi lyckades i alla fall få ut 50 gymnasieelever under hösten och våren, men det är inte på långa vägar all den praktik de behöver. De ska ju ha 112 dagar totalt. En del har hunnit bli färdiga för att de själva kanske har skaffat plats, men övriga har bara fått två månader här, tre veckor där, där vi har kunnat hitta gluggar. Det blir väldigt rörigt för oss, rederierna och inte minst för eleverna.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]