Alkoholregler på norska färjor skall ses över

Efter en dödsolycka i Hirtshals när en berusad 17-åring föll överbord och drunknade ställs nya krav på hårdare kontroll av utskänkningstillstånden på norska färjor i internationell trafik. Regelverket är dock oklart och måste ses över samtidigt som norsk lagstiftning enbart gäller på norskt territorialvatten, d.v.s. 12 distansminuter ut från kusten. Enligt myndigheterna bygger det nuvarande systemet på ett förtroende mellan dem och rederierna.