Alko-gräns på fartyg allt närmare i Danmark

Den danske industriministern Bendt Bendtsen har meddelat att han i höst kommer med en proposition med promillegräns till sjöss. Det finns redan en majoritet för detta i folketinget. För tillfället diskuteras var gränsen skall gå, vilka ombord som skall beröras och vilka straffsatser som skall gälla. De flesta tror att gränsen kommer att bli samma som vid bilkörning. Sosialistisk Folkeparti vill att man startar en kustbevakningstjänst som skall kunna testa besättningar på fartyg som passerar genom danskt vatten.