Alfa Lavals testcenter i Ålborg, Danmark.

Fotograf: Alfa Laval

Kategori: Energi | Miljö

Alfa Laval testar nya bränslen för sjöfarten

Alfa Laval kommer inom kort att börja testa två nya typer av marint bränsle, biobränslen och metanol, vid sitt test- och utbildningscenter i Danmark. 

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har som mål att utsläppen av växthusgaser från sjöfarten ska ha halverats till år 2050. Nya bränsletyper och teknologier är en del för att uppnå målet. 

”Tar en framträdande roll”

Alfa Laval skriver i ett pressmeddelande att bolaget, vid sitt test- och utbildningscenter i danska Aalborg, ”tar en framträdande roll i testningen av nya bränslen med syfte att anpassa och utveckla utrustning för fartygens maskinrum och därmed stödja branschens strävan mot avkarbonisering.”

Testanläggningen på 2.800 m2 – som redan är utrustad för dagens olje- och gasbränslen – har nu också förberetts för testning av biobränslen och metanol. Testerna beräknas påbörjas under våren, uppger bolaget. 

”Begränsad kunskap”

– Det finns ett antal bränsletyper som är möjliga i övergången mot utsläppsneutrala fartyg men kunskapen om dessa bränslens påverkan på marina produkter och lösningar är begränsad. Vi vill fördjupa och bredda den kunskapen genom testning, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen hos Alfa Laval, i pressmeddelandet. Han fortsätter: 

– Vår ambition är att utveckla hållbara teknologilösningar i samarbete med andra marina aktörer, så att våra kunder kan möta sina egna klimatmål oavsett vald bränsletyp.