Alendal köper från Odfjell

Alendal Rederi håller på att förnya sin flotta och har från Odfjell köpt kemikalietankern Bow Heron för ca USD 5 miljoner. Fartyget är på 35,000 dwt och är byggt 1979. De nya ägarna har för avsikt att sysselsätta fartyget på spotmarknaden.