Fotograf: Eckerö Linjen/Mats Löfström

Kategori: Politik

Ålandspolitiker agerar mot svenska sjöfartsavgifter

Åländske riksdagspolitikern Mats Löfström har framfört sin oro över den aviserade höjningen av svenska farleds- och lotsavgifter till Sveriges regering.

Sjöfartsverket har aviserat en höjning av farleds- och lotsavgifterna, vilket nyligen fick hård kritik i remissvar från bland andra Föreningen Svensk Sjöfart. Även i Finland finns en oro över avgiftshöjningen i Sverige.

I Finland har den politiska diskussionen om de egna farledsavgifterna i stället handlat om huruvida de ska slopas helt eller vara fortsatt halverade.

Flera beslut om stöd

Finlands riksdag godkände på onsdagen lagförslaget att förlänga den halvering av farledsavgifterna som har gällt sedan 2015. Enligt beslutet gäller halveringen även under 2021 och motiveras bland annat med att sjöfarten behöver stöd för att klara sig igenom coronakrisen.

Halveringen av farledsavgifterna under hela 2021 innebär en besparing på 36 miljoner euro för rederierna.

Trafik- och kommunikationsverket i Finland har vidare beslutat att upphandla trafik av Viking Line (Mariehamn–Kapellskär) och Eckerö Linjen (Eckerö–Grisslehamn), liksom enligt tidigare beslut av Silja Line och Viking Line (Åbo–Åland–Stockholm) för att säkerställa att trafiken på respektive linjer upprätthålls även under rådande pandemirestriktioner.

”Helt rätt tid”

Mats Löfström kommenterar besluten i ett inlägg på sin Facebooksida:

”Dessa stöd görs med de 24,7 miljoner euro som riksdagen i somras beviljade Traficom för att upphandla nödvändig trafik. Processen med detta har varit långdragen, men nu kommer upphandlingen i helt rätt tid för att slå vakt om viktiga passagerar- och frakttransporter samt för att också på lång sikt slå vakt om Finlands försörjningsberedskap.”

Han påpekar att de beslut som riksdagen nu har tagit är positiva men att mer stöd till Finlands sjöfart kommer att behövas framöver.

Förmedlat sin oro

Mats Löfström har diskuterat svenska Sjöfartsverkets aviserade avgiftshöjningar ”mitt under brinnande pandemi” med kommunikationsminister Timo Harakka.

”Det är något som oroar mig”, skriver han och fortsätter:

”En höjning av farledsavgifterna just nu skulle öka kostnaderna för rederierna i Sverigetrafiken i en tid då man verkligen inte behöver mer kostnader, utan i stället mer stöd. Jag har kontaktat den svenska ministern i ärendet och Sveriges ambassadör har förmedlat min oro till Stockholm. Jag hoppas Sveriges sjöfartsverk ännu kan se över förslaget. För om vi vill ha sjöfarten kvar måste vi nu stöda den tills att vi får ett vaccin eller minskad smittorisk så att resebegränsningar och karantänskrav kan slopas och resandet normaliseras igen.”

Mats Löfström, född 1983, är ledamot i Finlands riksdag sedan riksdagsvalet 2019, då han ställde upp för den politiskt obundna listan För Åland, som understöddes av Åländsk Center, Moderat samling för Åland, Liberalerna och Ålands framtid. Han har tidigare företrätt Åländsk Center.

Gemensam fråga för båda länderna

Till Sjöfartstidningen säger Mats Löfström att det finns flera skäl till att de svenska och finska systemen för sjöfartens avgifter bör stämma överens mer än de gör i dag.

– Norrut i Bottenhavet, där går samma lastfartyg till svenska och finska hamnar. Det rabattsystem som finns för om man gör regelbundna hamnbesök i finska hamnar, det är någonting som skulle gynna väldigt mycket om vi hade liknande system på båda sidor.

Han påpekar att den stödupphandling av passagerarrederiernas trafik som har gjorts inte bara gynnar finska intressen.

– Det är så tätt sammanflätad trafik mellan Sverige och Finland, och det gäller förstås i synnerhet passagerartrafiken, där samma rederier har fartyg både under svensk och finsk flagg, med svenska sjömän på finskflaggade fartyg och åländska och finska sjömän ombord på svenskflaggade fartyg. Därför är det så viktigt att man diskuterar de här sakerna mellan Sverige och Finland, det är en viktig gemensam fråga för oss, säger Mats Löfström.