Åländskt skolfartyg stoppat

Kustbevakningen stoppade igår det åländska skolfartyget Michael Sars i Stockholm.– Hon hittades i Stockholm där Kustbevakningen stoppade henne eftersom det inte hade gjorts någon anmälan om att hon skulle komma till Sverige och det ska göras för att hon är ett statsfartyg. Hade man bara ringt i förväg kunde vi ha upplyst dem om allt, säger Jan-Erik Stedt, vakthavande befäl på Kustbevakningen.Efter en hel dags arbete av Kustbevakningen, försvarsmakten och finska UD kunde Michael Sars gå vidare med sina elever till Västerås.– Det är det nya nu med sjösäkerhet och ISPS, där det blivit väldigt noga med alla papper. Det är samma för oss, vi kan inte bara gå över med ett kustbevakningsfartyg till Åland, säger Jan-Erik Stedt.