Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Försäkring

Ombildning av åländsk sjöförsäkring

Till slutet av detta år planeras en fusion och ombildning som berör bland annat sjöförsäkringsverksamheten inom åländska Alandia Försäkring.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ka Alandia Försäkring.

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, moderbolag i Alandia Försäkring, ombildas till försäkringsaktiebolag och samtidigt kommer det helägda dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Alandia att fusioneras. I den planerade fusionen blir Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag övertagande bolag och Alandia överlåtande bolag. Omstruktureringsplanen omfattar inte gruppens övriga dotterbolag Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia.

De viktigaste syftena med de föreslagna åtgärderna är att tydliggöra ägarförhållanden och värden, att förenkla administrationen samt att stärka bolaget och den utvecklingspotential som det sammanslagna och enligt uppgift mycket solida bolaget kommer att ha.

– Det är av rationella skäl som vi gör det här. Både moderbolaget Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag och dotterbolaget Alandia Försäkring är skadeförsäkringsbolag. Vi försäkrar fartyg i moderbolaget och vi försäkrar fartyg i dotterbolaget, så det blir överlappande verksamhet. Dock har vi en premievolym som är mer än tre gånger större i dotterbolaget, som har vuxit under en rad år, säger Leif Nordlund, vd för Alandia Försäkring, till Sjöfartstidningen.  

Fusionsplanen undertecknad

Förvaltningsråden i de berörda bolagen har redan godkänt den ombildnings- och fusionsplan, som bolagens styrelser har undertecknat. Följande steg blir att erhålla Finansinspektionens samtycke och godkännande av två bolagsstämmor i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. Enligt planen ska både ändringen av bolagsform och fusionen vara registrerad i slutet av 2014.

Aktierna i det nya försäkringsaktiebolaget fördelas i förhållande till betalda premier under åren 2011 till 2013 bland dem som vid fusionstidpunkten har haft ett oavbrutet delägarförhållande i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag som varat i minst ett år.

Ägs av rederier

Leif Nordlund säger att de största delägarna i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag i huvudsak är rederier.

Viking Line Abp är den största delägaren i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag.

– I det sammanslagna bolaget beräknas Viking Line få en ägarandel på drygt 20 procent, uppger Jan Hanses, vice vd i Viking Line Abp.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]