Aktier i LJL kan säljas på utländska börser

Litauens regering har, enligt nyhetsbyrån BNS, ändrat landets privatiseringsregler. Den statliga egendomsfonden har fått tillstånd att sälja aktier i statsägda företag även på utländska börser. Största delen av statens egendom har redan privatiserats, men ett par större företag som Lithuanian Shipping Company (LJL) kvarstår i statens ägo.Statens egendomsfond har vunnit en process mot danska Trident Marine i Litauens högsta domstol. Det danska företaget hade bjudit det högsta priset för LJL:s aktier men högsta domstolen tillät inte att Trident Marine deltar på grund av finansiell opålitlighet. Staten planerar att sälja 57 procent av aktierna i LJL, medan tio procent överförs till litauiska medborgare för att kompensera nationaliserad egendom.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.