Aktier i LJL kan säljas på utländska börser

Litauens regering har, enligt nyhetsbyrån BNS, ändrat landets privatiseringsregler. Den statliga egendomsfonden har fått tillstånd att sälja aktier i statsägda företag även på utländska börser. Största delen av statens egendom har redan privatiserats, men ett par större företag som Lithuanian Shipping Company (LJL) kvarstår i statens ägo.Statens egendomsfond har vunnit en process mot danska Trident Marine i Litauens högsta domstol. Det danska företaget hade bjudit det högsta priset för LJL:s aktier men högsta domstolen tillät inte att Trident Marine deltar på grund av finansiell opålitlighet. Staten planerar att sälja 57 procent av aktierna i LJL, medan tio procent överförs till litauiska medborgare för att kompensera nationaliserad egendom.