Akers rumänska varv gör kombinerad förlust

Aker Yards två rumänska varv gjorde en gemensam förlust på EUR 4 miljoner 2007, intäkterna låg på EUR 210 miljoner. Det största varvet, Tulcea, gjorde en vinst på EUR 2 miljoner, medan Braila hade EUR 6 miljoner i förlust. De två varven bygger skrov för andra bolag inom gruppen och båda bolagen förväntar sig vinster på EUR 4 miljoner i år. Experter från Tulcea kommer att åka till Vietnam för att bistå med hjälp att utveckla det nya Akervarvet.