Akerföretagen har order värda NOK 155 miljarder

Företagen i det av Kjell Inge Røkke kontrollerade Aker hade vid årsskiftet order värda 155 miljarder, mestadels i Aker Yards och Aker Kvaerner. Aker består av sju börsnoterade företag, Aker Kvaerner, Aker Yards, Aker Drilling, Aker Floating Production, Aker American Shipping och Aker Seafoods samt delvis börsnoterade Aker Exploration och Aker Biomarine. Tillsammans hade dessa företag 2006 en uppskattad omsättning på NOK 100 miljarder. Røkke kontrollerar 67,8 procent av Aker.