Aker Yards-vd avgår

Yrjö Julin lämnar sin post som verkställande direktör för Aker Yards ASA med omedelbar verkan. Till dess att en ny vd har utsetts kommer posten att innehas av styrelseordförande Svein Sivertsen. I en kommentar säger Sivertsen att Aker Yards redovisar ett svagt resultat för 2007 som skapat besvikelse. Styrelsen anser därför att det är viktigt att få en ny vd för att återinstallera förtroendet hos aktieägarna.