Aker Yards styrelse säljer aktier

Flera styrelseledamöter i Aker Yards har nu sålt sina aktier i bolaget till sydkoreanska varvskoncernen STX. Tidigare i veckan rekommenderade styrelsen alla aktieägare att acceptera den sydkoreanska varvskoncernen STX:s bud på de återstående aktierna. Man gör det ganska motvilligt och menar att budet undervärderar Aker Yards långsiktiga potential, men att det kan ses som rättvist i den rådande marknaden. STX som redan har över 40 procent av aktierna har bjudit NOK 63 per aktie, 12 procent över stängningskursen när budet tillkännagavs den 20 juni.Styrelseordföranden och vd:n Svein Sivertsen säljer 15.000 aktier, finanschefen Ole Heggheim säljer 26.500 aktier, exekutive vice-presidenten Roy Reite säljer 12.500 aktier och vice-presidenten för investor relations Elise Heidenreich säljer 600 aktier medan vice ordföranden Ole Melberg säljer 12.500 aktier. Samtliga har sålt till NOK 63 per aktie. Nu återstår att se om återstående aktieägare säljer till STX.