Aker Yards sparar med ny verksamhetsmodell

Aker Yards har tagit fram en ny verksamhetsmodell för varven inom affärsområdet Cruise & Ferries. Under en 100 dagars lång integrationsprocess har man analyserat olika procedurer och strukturer vid varven i både Finland och Frankrike. Resultatet är ett stort antal förbättringsförslag som tas i bruk under de närmaste tre åren. Man räknar med att dessa skall ge inbesparingar på totalt EUR 100 miljoner, varav ca 40 miljoner i Finland. Till åtgärderna hör bl.a. fokusering på kunnande inom kärnverksamheten, synergieffekter i inköp, utveckling av turnkey-leveranser och en anpassning av organisationen till den nya modellen.