Aker Yards senarelägger färjeleveranser

Den överhettade situationen inom varvsindustrin och ett högt kapacitetsutnyttjande vid de finländska varven har lett till resursbrist och föranleder Aker Yards att skjuta upp leveranserna av färjor under byggnad. De flesta nybyggena inom denna sektor försenas med veckor eller månader. Detta påverkar resultatet för år 2007 och 2008 negativt. Även vinstmarginalen för kryssningsfartygsprojekten har justerats nedåt. Aker Yards orderbok i Finland genererar under det fjärde kvartalet en förlust på drygt EUR 50 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.