Aker Yards på rätt väg

Även om rörelseresultatet under första kvartalet i år blev knappt hälften av motsvarande resultat förra året, anser Aker Yards ledning att resultatet på NOK 211 miljoner är ett bevis på att man vänt utvecklingen från förra året som slutade med en rejäl förlust. Hittills i år har man säkrat tre fartygsbeställningar, ett gasdrivet supplyfartyg och två isförstärkta containerfartyg, och Aker Yards räknar med att tillväxten i marknaden kommer att plana ut.