Aker Kvaerners orderbok nära NOK 60 miljarder

Aker Kvaerner hade vid slutet av förra året beställningar värda NOK 59,7 miljarder, en ökning med 23 procent jämfört med ett år tidigare. Rörelseintäkterna steg från NOK 36,94 miljarder till NOK 50,59 miljarder. Rörelseresultatet blev NOK 2,87 miljarder, en ökning med över en miljard. Vinsten blev NOK 3,78 miljarder.