Aker Kvaerner i strid om ägarskap i ryskt bolag

Aker Kvaerners ägande i det ryska rigg-konstruktionsbolaget Astrakhansky Korabel kan bli ett fall för domstol sedan de förra ägarna, Dimitry Paltsev med parners, tagit strid och vill ha det norska bolagets ägande ogiltigförklarat. 2004 köpte Aker Kvaerner en andel i finska RR Offshore som i sin tur ägde 56 procent i det ryska bolaget. Senare gav Aker Kvaerner ett lån på EUR fem miljoner till RR Offshore, med det finska bolagets andel i Astrakhansky Korabel som säkerhet. Paltsev köpte senare RR Offshore och bestrider garantin för lånet. Sedan Aker Kvaerner tog kontroll av Astrakhansky Korabel i december förra året för att säkra lånet har efterfrågan på riggar i Kaspiska Havet gått i taket, och detta kan vara den riktiga bakgrunden för tvisten om ägandeskapet.