Aker Drillings beställningar redan finansierade

Aker Drilling har avslutat en nyemission på NOK 2,5 miljarder två dagar i förtid. Pengarna skall användas för finansieringen av de två plattformar av den nya typen Aker H-6 som byggs av Aker Verdal och Aker Stord för leveranser i februari och oktober 2008. I affären finns optioner på två plattformar för leveranser 2009 och tidigt 2010. Finansieringen är säkrad eftersom banker ställer upp med NOK fem miljarder.