Aker Drilling bygger riggorganisation

Aker Drilling skall rekrytera upp till 400 personer för att organisera driften av de två sjättegenerationens halvt nedsänkbara borr-riggar som levereras i februari och oktober 2008. Enligt Aker Drillings koncernchef Geir Sjøberg har man redan innan annonseringen fått in närmare 200 ansökningar. Innan sommaren skall 25–30 personer ha rekryterats för övervakning och kontroll av riggbyggena i Dubai och på Stord.