Fotograf: ILS Aker

Kategori: Skeppsbyggnad | Specialfartyg

Aker Arctic och ILS samarbetar i isbrytarprojekt

Två ledande konstruktörer av isbrytande fartyg samarbetar i Finlands nya isbrytarprojekt. 

Trafikverket i Finland har idag undertecknat avtal om design av Finlands nya isbrytare. Det blir Aker Arctic Technology Oy som i samarbete med ILS Oy utför planeringen av fartyget. Konstruktionsbyråerna tar också fram den tekniska dokumentationen för offertrundan och bistår Trafikverket under förhandlingarna med varven inkommande höst.

Offertrundan ska vara slutförd under loppet av detta år. För isbrytaren har staten reserverat EUR 125 miljoner fram till vintern 2016. Den ska till sin isbrytningsprestanda motsvara minst Urho-klassen i alla avseenden. Maskineriet blir diesel-elektriskt. Isbrytaren ska klara av att bryta upp till 1,6 meter tjock jämn is och bryta en 25 meter bred ränna i 1,2 meters is med sex knops fart. Genomsnittlig fart vid assisteringar ska ligga mellan 9 och 11 knop. Djupgående med fullt bunkerintag är åtta meter. Fart i öppet vatten blir 16 knop.

Isbrytaren utrustas för oljesanering och ska klara av nödbogsering.