Fotograf: A.P Møller-Mærsk

Kategori: Container | Ekonomi | RoRo

Mærsk möblerar om

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, arvtagare till A.P. Møller Mærsk-koncernen, bildar ett nytt holdingbolag och förändrar den så kallade Almenfondens struktur och konstruktion. Enligt dansk affärspress är detta hennes viktigaste beslut sedan hon tog över efter fadern Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller. 

Syftet med det nya holdingbolaget A.P. Møller Holding A/S – som organisatoriskt kommer att placeras mellan Almenfonden (A.P. Møllers Fond til almene Formaal) och det börsnoterade bolaget A.P Møller-Mærsk – är enligt den danska tidningen Dagbladet Børsen att säkra och stärka det aktiva ägarskapet i koncernen. Genom det nya holdingbolaget kommer man i högre grad att kunna skilja det aktiva ägandet åt från utdelningsarbetet i fonden.

”Andra tider”

I praktiken innebär det att ägarskapet och kontrollen över A.P Møller-Mærsk kommer att ske via det nybildade holdingbolaget. På längre sikt är tanken att holdingbolaget även ska kunna förvärva och investera i andra bolag. 

– Det handlar om att ta till vara på både ägarskapsförpliktelsen och donationsförpliktelsen. Min farfar och far personifierade bägge delarna i en och samma person. Nu är det andra tider, säger Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla till Dagbladet Børsen.

Tar över aktieposter

Enligt dansk affärspress kontrollerar Almenfonden i dagsläget A.P. Møller-Mærsk via en aktiepost på 41,5 procent av kapitalet och 51,1 procent av de röstberättigade aktierna i företaget, och det nya holdingbolaget uppges alltså ta över ägarskapet av dessa aktieposter.

Exakt hur mycket pengar som finns i fonden är för övrigt oklart, men enbart aktieinnehavet i koncernen uppges vara värt omkring SEK 90 miljarder. 

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla blir ordförande i det nya holdingbolaget och är även fortsatt ordförande i A.P. Møller Fonden. Sedan tidigare är hon också vice ordförande i börsnoterade A.P Møller-Mærsk.