Ägare kan flagga om för att få militärt skydd

Rederier som trafikerar Adenviken kan komma att byta bekvämlighetsflagg till register i länder med större flottkapacitet, skriver Lloyd’s List som citerar maritima säkerhetsspecialister. Utvecklingen är en konsekvens av de rapporter som inkommit från Adenviken att fartyg med bekvämlighetsflagg diskrimineras av närvarande marina styrkor, att de helt enkelt inte får samma beskydd som övrig sjöfart mot piratangrepp.