Aframaxtankers byggs om till oljespillsfartyg

Två aframaxtankers byggda 2011 och tillhörande AET i Singapore skall byggas om av Drydocks World i Dubai till oljespillsfartyg, marine capture vessels, MCV. AET har säkrat en 20-årig charter med Marine Well Containment co, MWCC, som är ett icke-vinstdrivande företag ägt av 10 oljebolag, som startades efter Deepwater Horizon-katastrofen.Efter ombyggnaden, som beräknas ta nio månader per fartyg, kommer de att sättas in i Mexikanska Golfen. Vid en olycka på djup ned till omkring 3.000 meter kommer varje fartyg att kunna ta hand om 100.000 fat olja och 200 miljoner kubikfot gas per dag. Fartygen kommer bland annat att förses med fyra kraftiga generatorer, fyra azimuth-trustrar, en tunneltruster och DP-system.