AF räknar med kraftigt ökad arbetslöshet till sjöss

Arbetslösheten bland sjöfarare beräknas till 3,8 procent idag, en siffra som väntas växa till 8,4 procent 2011. Det framgår av Arbetsförmedlingen Sjöfarts prognos för 2009–2010. Siffran väntas dock sjunka igen därefter, sannolikt till nivåer under dagens. Enligt AF fanns det närmare 15.000 fullt sysselsatta aktiva sjömän på svenska fartyg förra året. Av dessa var cirka sex procent TAP-anställda.