Eva Wettermark, arbetsförmedlingschef för södra Göteborg samt nationellt ansvarig för AF Sjöfart.

Fotograf: Arbetsförmedlingen

Kategori: Arbetsmarknad

AF: ”Får samma stöd som andra”

Arbetsförmedlingen kommenterar nu Sjöfartstidningens nyhet från förra veckan om att Arbetsförmedlingen Sjöfart inte längre ger arbetssökande sjömän grund- och fortutbildning.

– Arbetsförmedlingen har i dagsläget fyra specialförmedlingar och förutom Sjöfart är dessa; Luftfart, Kultur Media samt Gruvnäring. Det finns inga planer att avveckla dessa specialförmedlingar och vår ambition för AF Sjöfart är att även i fortsättningen hjälpa branschen med en effektiv matchning, säger Eva Wettermark, arbetsförmedlingschef för södra Göteborg samt nationellt ansvarig för AF Sjöfart.

Satsar på de mest stödbehövande

Eva Wettermark berättar att AF Sjöfart under ett år tar cirka 40–45 beslut om kortare utbildningsinsatser inom sjöfartsnäringen, men Arbetsförmedlingens satsningar inriktas nu allt mer mot de prioriterade grupperna som står längst ifrån arbetsmarknaden och inte mot specifika branscher.

– Jag kan förstå besvikelsen från branschen, men prioriteringarna är inte branschstyrda, utan utgår ifrån individernas behov och de som behöver vårt stöd allra mest. Det handlar om utrikes födda, de med låg utbildning, om ungdomar och de med en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan, säger Eva Wettermark.

Sjöfart behandlas inte sämre

Prioriteringarna, som påverkar AF Sjöfart, kommer att gälla tills vidare och så länge konjunkturen ser ut som den gör.

– Jag förstår att branschen ser detta som en försämring, men det är alltså inte så att sjöfartsnäringen får sämre behandling än övriga branscher. Arbetssökande som ingår i våra prioriterade grupper och som är aktuella och lämpliga för ett jobb inom sjöfartsnäringen får också del av våra stöd precis som alla andra, betonar Eva Wettermark.

På det nationella branschrådets möte i mitten av oktober kommer frågan att bli en prioriterad informations- och diskussionspunkt, berättar Eva Wettermark.