Fotograf: AdMare Ship Management

Kategori: Säkerhet

AdMare inleder samarbete med Swedish Bulk 

Swedish Bulk och AdMare Ship Management inleder ett nytt samarbete kring säkerhets- och kvalitetsarbete för rederiets fartyg. Partnerskapet beskrivs som ett nytt koncept i branschen. 

Det nya konceptet som kallas compliance management går ut på att AdMare agerar som konsult och bollplank i alla frågor som rör kvalitet och säkerhetsarbete. Man ska också säkerställa att fartygen uppfyller nya regelverk och hantera avvikelser och olycksrapporter.

– Uppdraget är att se till att fartygen följer lagar och regler såsom ISM-koden, ISPS-koden och MLC-konventionen genom att ta över auditering och inspektioner av fartyg samt daglig support till fartygen, säger Tommy Pettersson, Fleet Manager på AdMare Ship Management. 

Kvalitetskraven ökar

Till skillnad från tjänsten tekniskt management behåller redaren kontrollen och ansvaret för fartygets drift med det här konceptet. Swedish Bulk har expanderat de senaste åren och har idag totalt sex fartyg. Det var efter att rederiet utökat flottan med de två nya fartygen Aspen och Skagern som man såg ett behov av att söka extern hjälp för att förbättra kvalitets- och säkerhetsarbetet. 

– Vi hoppas att det här nya samarbetet ska höja kvaliteten på våra fartyg och minska riskerna för oförutsedda stopp. Samtidigt innebär konceptet att vi behåller kontrollen över fartygen, vilket har varit viktigt för oss, säger Björn Henriksson, vd för Swedish Bulk. 

Potential för tillväxt

Från AdMare ser man att hårdnande krav till följd av bland annat RSI (Responsible Shipping Initiative) har gjort säkerhets- och kvalitetsarbetet mer arbetskrävande och kostsamt för mindre rederier.

– Jag tror att det blir intressant för fler rederier att outsourca till en större organisation som kan ge snabb support. Vi ser en möjlighet till tillväxt inom compliance management och det blir ett nytt ben för oss att stå på, säger Tommy Pettersson.