ACL-fartyg kan få arrest för fripassagerare efter hotfull incident

Efter en incident med fripassagerare på Atlantic Container Lines svenskflaggade ro-lo-fartyg Atlantic Compass ser nu rederiet över säkerheten för besättningarna ombord. Bland annat finns någon typ av arrest ombord, en ombyggd hytt eller ett nybygge, med i planerna.Det var när Atlantic Compass hade lämnat Göteborg som tre fripassagerare dök upp. Dessa hävdade att man kommit ombord i Hamburg och begärde att bli ilandsatta i Nordamerika. Eftersom fartyget var på väg till Antwerpen larmade befälhavaren dock de belgiska myndigheterna. Väl i hamn vägrade myndigheterna att ta emot fripassagerarna. De tyska myndigheterna var också kallsinniga och menade att det inte fanns några bevis för att de hade kommit ombord i Hamburg. De svenska myndigheterna godkände däremot att fripassagerna skickades tillbaka till Göteborg.Beskedet fick åtminstone en av fripassagerarna att rymma, tillverka ett knivliknande föremål och hota besättningen. Stämningen uppges ha varit så hotfull att polisen tvingades dra vapen. Trots detta arresterades ingen och trots att de var ett uppenbart hot mot fartyg och besättning, krävde den belgiska polisen att fripassagerarna skulle tas tillbaka till Sverige.Man beslöt då att föra över dem till systerfartyget Atlantic Conveyor som anlöpte Antwerpen på resa till Göteborg. När befälhavaren vägrade ta emot fripassagerna utan att ha professionella vakter ombord, arresterades fartyget och polisen ansåg att befälhavaren var samarbetsovillig. Efter ett ingripande från svenska UD kunde dock fartyget avsegla med sex beväpnade vakter ombord.