ACL beställer 4:e generationens conro

Atlantic Container Line, ACL, beställer fem stycken container och roro-fartyg (conro) för leverans 2015. Det har ryktats i flera år om att ACL skulle beställa ett fjärde generationens conro-fartyg och det har nu blivit verklighet.Fartygen ska byggas vid Hudong-Zhonghua Shipbuilding i Kina. Dimensionerna på fjärde generationen, G4, växer bara marginellt jämfört med generation tre, G3. Längden ökar från 292 meter till 296, bredden från 32,3 till 37,6. Djupgåendet blir i stort sett det samma, drygt 11 meter och dödvikten ökar från 43.100 till 45.000.Fartygens kapacitet ökar dock dramatiskt. Containerkapaciteten från 1.850 TEU till 3.800 TEU och ytan för roro-last ökas från 18.500 kvadratmeter till 28.900 kvadratmeter och den maximala takhöjden ökas från 6,2 meter till 7,4 meter.Fartygen får en ny effektiv skrovform med bland annat rak förstäv utan bulb. Roro-däcken är placerade under bygget midskepps och maskinrummet finns akterut med en skorsten på babordssidan.Den nya skrovformen gör att ACL trots ökad marschfart från 16,5 till 18 knop, max 21 knop, minskar bunkerförbrukningen från 75 till 70 ton per dygn. Vilket omräknat till hur många TEU, containrar, som kan fraktas per förbrukat ton bränsle fördubblas från 41 stycken för dagens fartyg till 82 i fjärde generationens fartyg.