Ackordlöner på Odensevarvet

Företagsledningen och facket på Odense Staalskibsværft har kommit överens om att införa ett ackordslönesystem på varvet. Man kommer att sätta tidsmål för arbetsuppgifterna och om jobbet görs på färre timmar delas det överskott som uppstår genom besparingen mellan de anställda och företaget. Överenskommelsen är ett led i arbetet för att förbättra produktiviteten. Varvet har ett hot om nedläggning hängande över sig från ägaren A.P. Møller-Mærsk om inte detta sker.