Aboa Mare utvidgar simulatorverksamheten

Sjöbefälsskolan Aboa Mare i Åbo har från och med årsskiftet tagit över Meriturvas simulatorcenter i Otnäs i närheten av Helsingfors. I sjöbefälsskolan i Åbo finns från tidigare en väl etablerad simulatorverksamhet och platschef Per-Olof Karlsson räknar med att nyförvärvet innebär synergifördelar och att skolan ytterligare kan utöka samarbetet med rederinäringen och sjöfartsmyndigheter. Centret i Otnäs har i sin simulator bland annat tillgång till de flesta farleder i Finland.