Fotograf: Aboa Mare

Kategori: Utbildning

Aboa Mare tror på tillväxt för metanolutbildning

I takt med att allt fler fartyg utvecklas för drift på alternativa bränslen förutspår utbildningscentret Aboa Mare en ökad efterfrågan på utbildningsinsatser kopplade till nya bränslen.

Sedan januari deltar däcks- och maskinrumspersonal från A.P. Møller-Mærsk i en serie IGF-utbildningar på Aboa Mare i Åbo som har anpassats efter de särskilda behov som uppstått i och med att Mærsks nya fartyg ska drivas av metanol.

Kursdeltagarna på Aboa Mare får utbildning för fartyg som omfattas av Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels (IGF-kodutbildning). IGF-koden som trädde i kraft den 1 januari 2017 omfattar fartygsdesign, konstruktion och utrustning samt drift och utbildning.

Ser växande marknad

Riku Anttila, chef för utbildningscentret Aboa Mare, tror att behovet av utbildning kopplad till nya bränslen kommer att öka framöver i takt med att allt fler fartyg börjar använda sådana.

– Olika bränslen medför olika säkerhetsrisker och fartygspersonal behöver därför särskild utbildning. Befäl och manskap kommer att få nödvändiga kunskaper och färdigheter på Aboa Mare så att de på ett säkert sätt kan hantera metanol som bränsle på sina nybyggda fartyg. Delar av besättningen kommer att utbildas av GigaMare, vår utbildningspartner i Subic Bay i Filippinerna, säger Riku Anttila i ett pressmeddelande.

Många nya fartyg på gång

I utbildningen ingår 30 obligatoriska dagar som syftar till att ge erfarenhet till sjöss samt två av de tre bunkringsförfaranden som krävs för den avancerade IGF-certifieringen.

– Vårt första metanoldrivna feederfartyg kommer att sjösättas i år, därefter tillkommer 18 större fartyg under 2024 och 2025. Det är viktigt att vår personal är väl förberedd för den resa vi påbörjat. Vi ser fram emot att vår personal får ta del av ett skräddarsytt metanolutbildningspaket, säger Tina Bimler, utbildningsansvarig på Mærsk, i pressmeddelandet.