Kategori: Utbildning

Aboa Mare examinerar lotsar i simulatorcenter

Yrkeshögskolan Novia, som är en del av sjöbefälsutbildningen inom Aboa Mare i Åbo, har godkänts av Trafiksäkerhetsverket i Finland för examinering av lotsar och linjelotsar. Denna verksamheten är förlagd till simulatorcentret i Otnäs i Esbo i närheten av Helsingfors.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ärheten av Helsingfors.

En ändring av lotsningslagen tillåter bl a att linjelotsexamen kan avläggas på engelska. Detta innebär i praktiken att befälhavare på utländska fartyg kan erhålla linjelotsbehörighet för en farled utan att kunna finska eller svenska.

Trafiksäkerhetsverket meddelade den 15 juni 2011 om nya föreskrifter om utbildning, examen och provlotsning i anslutning till beviljandet av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens. Från och med början av juli 2011 har man kunnat avlägga dessa examina vid Aboa Mares simulatorcenter i Otnäs efter godkännande av Trafiksäkerhetsverket.

– Novia är den första yrkeshögskolan som godkändes för examination av lotsar och linjelotsar på samtliga farleder i Finland. Största ändringen är att man i framtiden får lotsa fartyg på engelska samt att man vill ha med simulatorexamen för att kunna testa svåra situationer ombord, så som dåligt väder, trafiksituationer och fel på navigationsinstrument”, berättar Micael Vuorio vid Yrkeshögskolan Novia.

”De nya lagarna som trädde i kraft säger att lotsar och linjelotsar ska förnya sina behörighetspapper. Detta gör att det skapas ett större behov av fortbildning av lotsar. Denna utbildning sker nu vid Yrkeshögskolan Novias simulatorcenter i Otnäs”, förklarar Vuorio.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]