Aalborg skriver avtal med Royal Arctic Line

Aalborgs Hamn har tecknat ett långsiktigt avtal med Royal Arctic Line kring rederiets godstransporter till och från Grönland. Hamnen investerar omkring DKK 250 miljoner i nya anläggningar och avtalet innebär att hamnen säkrat Royal Arctic Line som kund fram till 2022. Två nya lagerbyggnader om 5.200 respektive 4.000 kvadratmeter kommer att byggas och skall vara klara att tas i bruk i januari 2011. Dessutom kommer fryslagerkapaciteten att ökas från 53.000 till 80.000 kvadratmeter. I anslutning till containerterminalen i östra hamnen byggs nya kontorslokaler.– Avtalet ger stabilitet för Aalborgs hamn där cirka tusen arbetstillfällen har med Grönlandstrafiken att göra, säger Claus Holstein, vd för Aalborgs Hamn A/S i en kommentar.