A2SEA dubblar vinsten

A2SEA A/S redovisar en vinst på DKK 86 miljoner 2010, närmast en dubblering från 2009 då vinsten landade på DKK 47 miljoner. Under 2010 växte det egna kapitalet från DKK 327 miljoner till 758 miljoner. Utsikterna för 2011 ser goda ut eftersom bolaget redan har säkrat flera kontrakt för installationer av vindkraftverk, därigenom kommer man upp i en hög utnyttjandegrad av flottan.Bolaget ägs av Dong Energy (ägt av danska staten) och Siemens Wind Power.