Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

950 miljoner i ökade bränslekostnader

I samband med att de tuffare svavelreglerna införs räknar DFDS med att bränslekostnaderna ökar med 950 miljoner.

Den 1 januari 2015 införs de hårdare svavelreglerna inom europeiska SECA, det vill säga Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen om max 0,1 procent svavel i fartygsbränslet. Många fartyg kommer att tvingas att gå över till marin gasolja, ett bränsle som idag är 40 till 50 procent dyrare än bunkerolja med högre svavelhalt.

Enligt DFDS som trafikerar i hela SECA-området förväntas prisskillnaden att bestå. Rederiets totala bunkerkostnad låg på SEK 2,3 miljarder under 2013, vilket var 16 procent av den totala omsättningen. Ett byte till marin gasolja kommer innebära att bunkerkostnaderna ökar med 950 miljoner för DFDS, visar bolagets årsrapport.

21 fartyg med skrubber

För att möta de stora kostnadsökningarna investerar rederiet för närvarande i ett stort skrubberprogram om 890 miljoner vilket innebär att år 2017 så kommer 21 fartyg i flottan vara utrustade med skrubbrar som renar bränslet från svavel. Mindre än halva flottan omfattas av investeringar. Installationerna sker mellan 2013 och 2017.

Man förbereder samtidigt fraktkunder och marknaden för prisökningar och tittar på hur man kan ”konsolidera” rutter och sänka den generella bunkerförbrukningen med fem procent.

– För DFDS och alla andra färjeoperatörer kommer de nya reglerna få en påtaglig negativ finansiell inverkan. Priset för kunderna kommer att öka och volymer kommer att gå via land istället för till sjöss. Vi förutser att flera färjerutter i norra Europa kommer att läggas ner och jobb kommer att gå förlorade inom färjeindustrin, säger Niels Smedegaard, vd för DFDS.

Pilotinstallation 2009

Den skrubber DFDS använder sig av väger 70 ton. 2009 installerade rederiet en skrubber på Ficaria Seaways med Alfa Laval som samarbetspartner. Samarbetet har fortsatt sedan dess och under sommaren 2013 satsade rederiet SEK 100 miljoner på att installera skrubbrar ombord på Magnolia Seaways, Freesia Seaways och Selandia Seaway.

DFDS driver 30 linjer med omkring 50 roro- och passagerarfartyg.