Fotograf: Sjölog

Kategori: Arbetsmarknad

68 procent av nyexade sjökaptener jobbar till sjöss

En undersökning från tidigare i år visar att andelen nyutexaminerade sjökaptener som arbetar till sjöss är 68 procent.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]l sjöss är 68 procent.

Johan Carlson och Johannes Ljung, tidigare studenter på sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar, har undersökt vad sjökaptener som utexaminerades från Chalmers och Kalmar 2010, 2013 och 2016 har för huvudsaklig sysselsättning.

Undersökningen gjordes främst med hjälp av enkäter och författarna jämförde också med tidigare studier. Carlson och Ljung undersöker dessutom vad de sjökaptensexaminerade planerar att ha som huvudsaklig sysselsättning de närmsta fem åren.

88 procent inom sjöfartssektorn

Deras undersökning visar att en stor andel av dem som svarade på enkäterna arbetar inom sjöfartssektorn, men att andelen som är sysselsatta till sjöss har minskat jämfört med tidigare studier.

68 procent av respondenterna arbetar till sjöss vid tidpunkten för undersökningen. Andelen som jobbar inom sjöfartssektorn, här räknas också anställningar i land, är på 88 procent. 

Majoritet fick befälsbefattning

Tidigare undersökningar från 1998, 2005 och 2015 som Carlson och Ljung hänvisar till visar att mellan 89 och 95 procent av undersökta nautiker har arbetat som befäl till sjöss sedan examen.

76 procent av respondenterna i Carlson och Ljungs undersökning arbetar eller har arbetat som befäl någon gång efter sjökaptensexamen. En klar majoritet av respondenterna med huvudsaklig sysselsättning till sjöss har en befälsbefattning. De två befälsbefattningar som var representerade i majoritet var andrestyrman och överstyrman.

Fler under utländsk flagg

En majoritet av respondenterna med huvudsaklig sysselsättning till sjöss arbetade vid tidpunkten för undersökningen under utländsk flagg. Den här gruppen är större än i tidigare undersökningar. Över tre fjärdedelar av dem som har haft jobb till sjöss fick arbete som befäl inom ett halvår efter examen.

Över 80 procent av de tillfrågade i undersökningen uppgav att de planerar att arbeta inom sjöfartssektorn de närmsta fem åren.

Undersökningen ”Efter sjökaptensexamen, 2010-talets sjöbefäl i arbetslivet” finns att läsa i sin helhet på diva-portal.org. 

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  68% av de som besvarade enkäten borde väl vara korrekt? Hur många besvarade inte enkäten? Och hur många av de som svarade på enkäten jobbar inom ett arbete som kräver minst klass 4 eller högre? Det kan vara så att många som har sjökapten kanske egentligen bara behöver klass 7-6?

  • Anna Janson

   Följ länken till undersökningen, så ser du hur många som svarade på enkäterna osv.

  • Johan Carlson

   Hej! 137 personer av de 155 vi kontaktade svarade på enkäten, en svarsfrekvens på 88,4 %. Angående din andra fråga så har du helt klart en poäng, men vi valde att inte bryta ner det på den nivån (en undersökning som täcker in alla aspekter av allting blir svårhanterlig). Visst fanns det personer i studien som arbetade på skärgårdsfärja eller dylikt som kräver lägre behörighet än klass V, men det rör sig om ett fåtal.

 • Anonymous

  Vi subventionerar altså utländska redare. Toppen!!

  • the Sailor

   Hur är det med utlänsk besåtning på svenska fartyg subvetioner eller ?

 • stig palm

  Låter naturligt…haha!

 • Anonymous

  Varför är inte år -11,-12 osv med i artikeln?

  • Anna Janson

   Urvalet gör författarna bakom undersökningen.

  • Johan Carlson

   Hej! Det är ett examensarbete, och som student har man begränsat med tid och resurser. Att undersöka samtliga år från 2010 och framåt hade blivit ett alldeles för stort projekt för detta format. Genom att välja tre årskullar hoppades vi kunna ge en bild av hur arbetsmarknadsläget ser ut i nuläget för (relativt) nya sjöbefäl.

 • Nils

  lätta högskolepoäng var den allmänna uppfattningen för femton år sedan..

 • Anonymous

  Hur är det då med lite äldre sjökaptener,någon som vet hur deras situation är idag, med färre svenskflaggade fartyg ?

 • R.V

  Till sjöss ?
  Matroser Stena t.e.x ?
  Sommar tid?

  • Johan Carlson

   Hej. I undersökningen frågade vi vilken huvudsaklig sysselsättning man har. Sedan fick de svara på vilken typ av arbete till sjöss de har (manskap eller befäl). 7 personer uppgav att de arbetade som manskap och 83 som befäl. Enkäten genomfördes från slutet av februari till i början av april och är en ögonblicksbild, den säger ingenting om sommartid, då kanske fler har arbete till sjöss.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]