Fotograf: Carnival Corporation

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart | Skeppsbyggnad

60 Carnival-fartyg kryssar nu med skrubbers

Carnival Corporations jätteinstallation av skrubbers på 60 av sina fartyg i kryssningsflottan är nu genomförd.

Det är nu bara ett delmål, för fram till slutet av 2020 ska fler än 85 av Carnivals och dess dotterbolags 100-tal fartyg ha avgasrening med skrubbers. Hela kalaset har hittills kostat 400 miljoner US-dollar, vilket har inkluderat utvecklingen av en egen skrubberteknologi, anpassad för rederiets kryssningsfartyg och deras begränsade utrymme för hårdvaran.

Besparingar

Skrubbrarna gör att Carnival möter de skärpta reglerna för minskat svavelutsläpp från sjöfart, och dessutom sparar rederiet in på kostnaden för lågsvavligt bränsle. Kryssningsrederiet offentliggjorde sina planer för projektet 2013. Då skulle 32 fartyg först få avgasrening installerad.

Ökad ambition

– På grund av framgångarna vi hade med att förbättra luftkvaliteten med våra system har vi utökat vår ambition att installera och implementera utrustningen på från början 32 fartyg till över 85 fartyg fram till slutet av 2020. Detta är en del av vår kontinuerliga fokus på att utveckla nya teknologi, implementera ny skeppsbyggnadsteknik och energibesparande initiativ för hela vår flotta, för att skydda hälsan och livskraften i de hav och samhällen där vi verkar, säger Mike Kaczmarek, vice president, corporate marine technology på Carnival Corporation.