Fotograf: ZVT

Kategori: Miljö | Tank

Premiärbunkring i Rotterdam

Nybygget Ternsund ska enligt planerna gå in i sin charter för NEOT i slutet av veckan.

Terntanks nybygge Ternsund anlände på söndagen till Rotterdam på sin första resa från varvet i Kina. Resan gick via Singapore där hon lastade nafta för Rotterdam. Efter att ha lossat sin last i Rotterdam ska bunkertankarna kylas ned inför den första bunkringen av LNG. Rotterdams hamn uppger att Ternsund blir det första fartyget i hamnen som bunkrar LNG.

Göteborg nästa

I slutet av veckan väntas Ternsund anlöpa Göteborg för första gången, där hon går in i charter för North European Oil Trade Oy (NEOT) i Finland. NEOT idkar partihandel med oljeprodukter och har ett omfattande distributionsnätverk både på land- och sjösidan.

Satu Mattila, som ansvarar för sjötransporterna vid NEOT, säger till Sjöfartstidningen att Ternsund är av samma storlek som de tre tankfartyg som redan tidigare hyrts in från Terntank.

– Ternsund kommer att gå i samma trafik som dessa. I huvudsak lastar vi ut från ST1-raffinaderiet i Göteborg och produkterna skeppas till Finland, Sverige och Norge.
Skeppningarna omfattar huvudsakligen bensin och diesel.

– Vi har egna importterminaler för produkter i Uleåborg, Vasa, Björneborg, Ingå och Fredrikshamn. I Norge distribuerar vi produkter till hamnar ända upp till Kirkenes. De viktigaste lossningshamnarna i Sverige är Södertälje, Luleå, Visby och Slite, berättar Satu Mattila vidare.

Flera alternativ

Ternsund är det första av två LNG-drivna 15.000 dwt produkttankfartyg som NEOT tidsbefraktar från Terntank. NEOT har avtal med Skangas om bunkring av LNG till havs. Bunkringen sker ”ship to ship” i havsområdet Göteborg-Lysekil-Skagen. Även i Finland blir det under hösten möjligt att bunkra LNG i Björneborg.

– Vi har möjlighet att bunkra LNG inom det område som fartyget rör sig så att vi kan operera flexibelt. Vi strävar givetvis efter att använda LNG som bränsle och på det sättet får vi ut maximal miljönytta. Givetvis har prisskillnaden mellan LNG och gasolja betydelse för vilket bränsle som används, men åtminstone i början kommer vi att använda LNG, säger Satu Mattila.

Lånsiktigt samarbete

För fyra år sedan omstrukturerade NEOT sitt logistiksystem och i samband med detta gick man aktivt in för sjötransporter i egen regi från raffinaderiet i Göteborg med långtidschartrade fartyg. Samtidigt inleddes samarbetet med Terntank.

– Under andra kvartalet detta år har vi även fått stora volymer till terminaler i Norge. Därför är det logiskt att vi även tar in fler fartyg. Meningen är att de tre nuvarande fartygen ska bli kvar även då vi har fått de två nybyggena i vår trafik, säger Satu Mattila.

Terntanks nybyggnadsserie omfattar totalt fyra fartyg, av vilka NEOT även kommer även att chartra in det tredje i slutet av året.

Nöjd med fartygen

Årligen transporterar NEOT sjövägen närmare sju miljoner ton produkter: 2,5 miljoner kubikmeter till Finland, 2,2 miljoner till Sverige och 2,2 miljoner till Norge.

– En liten del av dessa volymer distribueras av andra eller köps in lokalt, medan merparten hanteras inom vår egen fartygslogistik, betonar Satu Mattila.

Hon är mycket nöjd med det långsiktiga samarbetet med Terntank.

– Vi har effektiva och flexibla fartyg i vår trafik med besättningar som är vana att röra sig i dessa vatten. Det har varit lätt att operera med dessa fartyg.

ZVT-projekt

De fyra LNG-drivna tankfartygen som byggs för Terntank är ett resultat av det EU-delfinansierade projektet “Into the Future – Baltic SO2lution”. Projektet ingår i ett samarbete mellan Terntank, Wärtsilä, NEOT och Wega inom ramarna för Zero Vision Tool.