Fotograf: Riksdagen

Kategori: Ekonomi | Politik

Boriana Åberg (M): ”Regeringen har sjabblat bort frågan”

Den utlovade tonnageskatten har inte blivit godkänd av EU-kommissionen och det är regeringens fel, skriver Boriana Åberg (M).

Sjöfarten är en mycket viktig näring för Sverige. I januari 2013 tillsatte Alliansregeringen en utredning för att undersöka förutsättningarna för en tonnageskatt, vilket länge har efterfrågats av branschen. Såväl regeringen som Moderaterna har sedan dess föreslagit att tonnageskatt ska införas. Men regeringen har sjabblat bort frågan. Den utlovade tonnageskatten kommer inte att införas på grund av regeringens undermåliga arbete vilket innebär ett hårt slag mot svensk sjöfart.

Tonnageskatten innebär att rederiernas inkomst bestäms schablonmässigt med utgångspunkt i fartygens storlek istället för de faktiska inkomsterna. Fördelen med tonnagebeskattning är att den utjämnar skattekostnaderna för rederierna oavsett konjunkturläget. Tonnageskatt finns i alla EU-länder förutom Österrike och Sverige. Detta gör att konkurrensen snedvrids till vår nackdel vilket får till följd att fartyg flaggas ut till andra länder och den svenska rederinäringen försvagas. Regeringens tafatta agerande i den här frågan är dåligt för sjöfarten och det är dåligt för Sverige. 

Vi har en lång tradition av sjöfart och handel. För att den traditionen ska kunna leva vidare krävs en politik som anpassar sig till den internationella utvecklingen och hur verkligheten ser ut. Alliansregeringen tog under den förra mandatperioden fram en handlingsplan för att stärka konkurrensförutsättningarna för svensk sjöfart. Vi startade även en utredning av tonnageskatten. Hittills har regeringen inte lyckats med något när det gäller sjöfarten och det är pinsamt tydligt att de har misslyckats i den här frågan. Rederier som idag har planerat sin verksamhet efter den utlovade tonnageskatten kommer nu att få ändra sina planer. 

Sjöfartssektorn sysselsätter runt 100.000 personer, samt ytterligare 250.000 i branscher med länkar till sjöfarten, så som turism, väg- och järnvägstransporter och andra stödtjänster. Det är med andra ord en mycket viktig näring för landet. Tyvärr verkar det inte som att regeringen inser det. Fler utflaggade fartyg innebär färre arbetstillfällen i Sverige vilket givetvis försvagar ekonomin. 

Det finns mycket kvar att göra för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och den utlovade tonnageskatten är en viktig del. På grund av ett dåligt politiskt arbete kommer den tyvärr inte att införas under överskådlig tid och det är svensk sjöfart som får betala priset för regeringens inkompetens.

 

Boriana Åberg (M)

Riksdagsledamot trafikutskottet

Kävlinge

Kommentarer

 • Ernest H

  Skandal och elände!

 • Jan Buskas

  Varför såg inte Boriana Åberg och hennes parti till att införa Tonnageskatten under dom åtta år dom satt i regeringen

 • Björn Holm

  Kan bara hålla med Jan Buskas, varför gjordes det inte tidigare.
  Att hänvisa till att man hade en plan trodde jag man slutade med från M håll efter att Lövén konstaterat att det hade Jönssonligan med.
  Jag har inga sympatier åt vänster, men det blir för dumt när någon som inte lyckades att uträtta något beklagar sig över någon som försöker.
  Vad är det som Regeringen misslyckats med i frågan? Förslaget är ju hos EU kommissionen. Det är närmare målet om man nu tror på tonnageskatten än vad frågan varit på länge.
  Kanske man kan hoppas på att EU kommissionen tar hänsyn till Mats Jäderlands förnuftiga kommentarer om tonnageskatten i ”Facket svingar mot regeringen” som publicerades här 17/6.

 • Lars Gidlöf

  Hej Boriana

  Vågar du svara elle gömmer du dig bakom datorskärmen.

  Vad gjorde Alliansen för tonnageskatten?

  Redovisa det är du snäll.

 • Jan Buskas

  Ja upp med sanningen på bordet Boriana. Det funker inte längre att man gör som strudsen som sticker ner huvudet i sanden när det bränner till

 • Johan Erblad

  Ja denna Boriana verkar tro att vi som läser sjöfartstidningen inte följt denna tonnagebeskattningsdebatten under årens lopp. Vi vet ju allihopa att det är den förra regeringens stora brist på agerande och intresse för sjöfart som bidragit till denna
  massutflaggning som ägt rum. Det är nästan som man tror att hon uttalar sig för att provocera. Nä.. alliansen har haft sin chans och den tog dem
  inte, och så är det med det.

 • Fredrik Reis

  vad kul att kommentars funktionen är öppen igen ..

 • Fredrik Ahlman

  Visst känns det trist att tonnageskatten ännu en gång försenas men man får nog lov att ge regeringen en chans att rätta till detta. Samtidigt kom det i veckan för sjöfarten positiva signaler från vägslitageutredningens hearing som kan underlätta godsöverföringen till sjöfarten vilket då får utgöra en viss kompensation för nederlaget.

 • Lars Gidlöf

  Hej Boriana

  Jag tror inte du slutat läsa Sjöfartstidningen så nog borde en så påläst politker som du kunna svara på kommentarerna, vi lever väl en öppen demokrati där man kan kräva svar från de folkvalda?

  Du skriver att tonnageskatten har sjabblats bort pga undermåligt arbete. Vad är det för fel gjorda?

  Du skriver att den inte kommer införas under överskådlig tid, hur lång är denna tid ?

  Räknar med att en högavlönad poltiker med fallskärm skall svara

 • Styrman

  Skiter rätt duktigt i tonnageskatten, blir ju bara rikare redare av det. Bättre de försöker fixa ordning IT-avtalet så de byter från Oceanfart till fjärrfart. Känns som det hjälper svenska sjöman mer.

  • Anonymous

   första vettiga kommentaren – fixa It avtalet så kan man arbeta utan att vara jagad

 • Rolf B Bertilson

  Tonnageskatten är en ödesfråga just nu för svensk sjöfart. Men, förändringar i den som ligger nu måste ske så att ett fartyg inte behöver finnas i utrikes fart en viss tid under ett år för att skatten skall gälla. Om det kvarstår kan ex större delen av tankflottan på Donsö kopplas till tonnageskatten eftersom redarna inte vet på förhand hur chartraren kommer att utnyttja ett visst fartyg. Det här måste väl vara samma i de länder som redan har tonnageskatt. Jag förstår inte varför det skulle vara ett problem här. Jag förstår heller inte de sjömän som ondgör sig över tonnageskatten. Bara denna kan skapa fler jobb inom sjöfartsklustret inklusive ombordanställningar.

  • Bjørn Holm

   Om man væljer att inte gå med i tonnageskatte systemet så skall man inte behøva vara med att betala før dem som går med. Om finansieringen med sænkt stød går igenom så blir det så.

 • Anders Strömstedt

  Boriana Åbergs debattinlägg är pinsamt. Mellan 2006 och 2014 hade man kunnat införa detta hur enkelt som helst. Men man gjorde inte det och försöker nu skylla ifrån sig. Pinsamt var ordet sa Bull.

  Sedan till frågan om hur svenska sjömän skall kunna fortsätta att arbeta till sjöss, när det inte finns svenska fartyg. Även här hade Boriana och hennes kumpaner kunnat lösa knuten. Nu är det försent och nuvarande regering kommer inte göra något heller, förutom beklaga sig över att svenska arbetsplatser utsätts för global konkurrens…

  Blir det bättre efter valet 2018? Svaret på detta är tyvärr ett stort NEJ.

 • Kung Neptun

  Var det inte finansminister Borg o Aliansen som förhala frågan i 8 år..typ

  • Jonas

   Det har du helt rätt i. Och redan innan det var det Moderaten & Sjökaptenen!!! Tom Heyman som motarbetade allt stöd till svensk flagg.
   Jag är inte sosse men visst är det ironiskt att allt som görs för svenskflaggad sjöfart i princip görs av sosse regeringar! Helt klart måste redarna ha med sig facken och deras ingångar till dom styrande för att nått skall hända.

 • Motström

  ”Neptun” kungen….Innan det var det Göran P s regeringar som inte vågade ta beslut. Och, var det inte både ”Ingvar och Palme”-regeringar inte vågade ta i sjöfartsfrågor över huvud taget. Minnet sviker ibland. Sverige har inte de senaste 40-50 åren haft någon tillstymmelse till ”sjöfartspolitik”, och inte ett Sjöfartsdepartement som länder med insikt om vilken kraft sjöfarten. Vad sjöfarten betyder för välfärden. Alltid instoppat under något övergripande ”Transportdepartement” där våra frågor okunnigt har ”behandlats” av lastbilslobbade tjänstemän och andra okunniga i ämnet.

  • Jonas

   Du har rätt i att ingen tagit i tonnageskatten men dom rederistöd vi har har alla tillkommit under dom statsministrar du nämner. Herrar Bildt och Reinfelt gjorde absolut ingenting alls. Och lite är ju iaf något mer än inget!

 • Mr Perspektiv

  Borgerlig politik sköts bästa av Socialdemokraterna med stötta från MP o V. Sorgligt men sant. Dom behöver inte blidka LO o andra maktfaktorer….

Artikeln är stängd för fler kommentarer