Fotograf: ICS

Kategori: Miljö | Regelverk

”Globala regelverk annars får vi kaos”

Föreningen Svensk Sjöfart och dess motsvarigheter runt hela världen vill inte att EU inför särregler för övervakning av CO2-utsläpp från fartyg.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]2-utsläpp från fartyg.

International Chamber of Shipping (ICS) inleder en kampanj för att få EU ska ändra på sitt MRV-regelverk (Monitoring, Reporting and Verification) för rapportering och övervakning av CO2-utsläpp från fartyg. Näringens förhoppning är att EU ska anta ett system som är i linje med det obligatoriska rapporteringssystem som IMO har kommit överens om.

Brett stöd

ICS kommer att samarbeta med European Community Shipowners’ Associations (ECSA) i denna fråga, men kommer även att samla stöd från icke EU-länder som USA, Kina och andra nationer i Asien.

– Shipping är en global industri som kräver globala regelverk för att ha likvärdiga verksamhetsförutsättningar, annars får vi kaos. ICS medlemmar välkomnar det CO2-rapporteringssytem som enhälligt har godkänts av alla IMO-medlemsländer i april som en föregångare till ytterligare åtgärder som förhoppningsvis kommer att leverera ett seriöst bidrag från sjöfarten för att minska världens CO2-utsläpp, säger Esben Poulsson, nyvald ordförande för ICS.

EU måste leva upp till avtalet

– Medan ICS i full utsträckning stöder IMO:s obligatoriska datainsamlingsmekanism hade många icke EU-länder initialt vissa reservationer mot detta. De kunde övervinnas av industrin genom att påpeka att alternativet skulle vara ett ensidigt regionalt regelverk för EU. EU måste nu leva upp till sin del av avtalet och anpassa sitt regelverk till IMO:s system som nu har godkänts av hela det internationella samfundet, säger säger Esben Poulsson vidare.

EU:s MRV-regler för övervakning av CO2-utsläpp från fartyg antogs 2015 och ska implementeras under tre år. Redan 2017 ska alla fartyg som seglar på Europa, även fartyg med annan än EU-flagg, uppfylla en del av reglerna.

Finns frågetecken

Föreningen Svensk Sjöfart ser med oro på möjligheten att EU inför särregler. Fredrik Larsson, miljöchef på Svensk Sjöfart säger till Sjöfartstidningen att EU inte officiellt har meddelat hur man förhåller sig till IMO:s förslag, men att det känns som om man inom EU är rätt nöjd med vad IMO har gjort.

– Däremot finns det frågetecken. EU har till exempel beslutat att de kommer att göra all insamlad data officiell medan IMO har sagt att den ska endast vara tillgänglig för internt bruk för att kunna göra analyser. EU har också inkluderat ingående data om fartygets transportarbete och det har IMO valt att inte göra för att det skulle bli så otroligt komplext och svårt att göra det.

Kontraproduktivt?

Dessutom kan regelverket bli kontraproduktivt om transportarbetet Inkluderas, menar Fredrik Larsson.

– Om fokus riktas mot att bestämma enskilda fartygs transporteffektivitet, kan utfallet bli att ju längre sträcka ett fartyg transporterar en last, desto mer energieffektivt framstår fartyget. Just nu är bränslepriserna låga och rent företagsekonomiskt är det i många fall lönsammare att på resa mellan Asien och Europa gå runt den afrikanska kontinenten än att passera Suez-kanalen, vilket adderar 3.500 nautiska mil till den totala sträckan. EU:s MRV-regel i dess nuvarande lydelse framställer ett sådant fartyg som mer energieffektivt än ett fartyg som passerar Suez, trots att det absoluta utsläppet av CO2 blir större.

Nya bränslen

Föreningen Svensk Sjöfart menar att det är viktigt att redaren och operatören får i uppdrag att utifrån sina egna unika förutsättningar ta fram åtgärder för att minska sina utsläpp.

– Många kommer att arbeta med energieffektivisering som ett åtgärdspaket men man kan även se framför sig att man väljer att köra på andra redan befintliga bränslen, som till exempel metanol, LNG, batterier, bränsleceller eller vätgas. Inkluderandet av lasten i EUs MRV-regel överser en rad möjliga övergripande åtgärder utanför fartygets reling, till exempel en översyn av logistikflöden, vilket skulle kunna tillämpas för att minska sjöfartens absoluta CO2-utsläpp, påpekar Fredrik Larsson.

Analyserar skillnader

Fredrik Larsson berättar att EU nu kommer att analysera skillnaderna i systemen.

– Förhoppningsvis kommer EU att ändra sitt system så att det blir likadant som IMO:s. Industrin står enad bakom IMO och vill att EU ska ändra sitt system så att vi får ett internationellt och enhetligt system som faktiskt fungerar.

Han säger att det inte bara är ICS som står bakom detta utan även de andra stora redarorganisationerna som BIMCO, Intertanko och World Shipping Council.

Måste vara överens

Enligt Fredrik Larsson är det i princip tre instanser inom EU som måste vara överens innan man kan ändra på MRV-regelverket.

– De är parlamentet, rådet och kommissionen. Rådet består av medlemsländerna och där verkar de flesta vara positiva till IMO. Kommissionen är lite svårare att tyda, men det känns som att man även där har förstått att det inte blev så bra med hur man beräknar lastarbetet. Det känns lite grann som att de också lutar åt IMO:s system. Parlamentet är betydligt svårare att få ett grepp om. Nu gäller det att förklara varför det blir så galet.

Enligt Fredrik Larsson var EU:s mål med MRV ursprungligen att trycka på för att IMO skulle ta fram ett internationellt regelverk.

– Det har man i så fall lyckats med. Det handlar om att få ett internationellt system som fungerar, vilket IMO:s ser ut att kunna göra.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]