Fotograf: Tomas Lindberg

Kategori: Folk/företag

50-årsjubileum på NOR-Shipping

I femtio år har NOR-Shippingmässan fungerat som en mötesplats för sjöfartsklustret i främst Norge, men också stora delar av Skandinavien och norra Europa.

Mässan, som hålls i Oslo, arrangeras i Norges Varemasse, en lokal på 22.000 kvadratmeter och med sex olika hallar. Mässan har stort fokus på marin teknik. På plats finns allt från teknikleverantörer till redare. Alla är där för att knyta kontakter och för att finna nya affärer.

I bildspelet ovan kan ni läsa några kommentarer från ett en del av utställarna och besökarna.