41 tjänster bort på Clipper

Clipper Marine Service, avdelningen för tekniskt management i Clipperkoncernen, byter 41 danska ombordanställda mot balter. Dessutom kommer Clipper att överge sitt utbildningssystem för danska juniorofficerare.– Finanskrisen och den dåliga marknaden för vårt tonnage tvingar oss att vidta dessa åtgärder för att sänka kostnaderna, säger Kurt Rye Damkjær, chef för Clipper Marine. – Löner står för omkring hälften av de dagliga driftskostnaderna och genom att byta ut danskarna kommer vi att spara omkring DKK 1–2 miljoner om året, säger Kurt Rye Damkjær.Enligt Jan Fritz Hansen på Danmarks Rederiforening är det flera danska rederier som tittar på liknande strategier för att minska kostnaderna i den pågående lågkonjunkturen.